skip to Main Content
Ajuntament-dArenys-Mare

L’equip del Servei d’Empres El Xifré ofereix a totes les empreses que cerquen una nova localització empresarial, industrial o logística:

  • Detecció de necessitats específiques per a cada empresa
  • Cerca dels espais més adients per a la instal·lació de l’empresa a Arenys de Mar
  • Intermediació directe amb l’Administració Pública
  • Cessió d’espais temporals per a l’aterratge empresarial al viver d’empreses el Xifré.
  • Suport a la cerca de personal i servei de formació a mida si s’escau
  • Cerca de proveïdors locals.


Back To Top