skip to Main Content
 MG 9625 – Copia

Promoció Econòmica impulsa un pla per crear empreses i generar ocupació

Article sobre el pla per crear empreses i generar ocupació de Promoció Econòmica publicada a L’agenda del mes de setembre de 2017.

El regidor de Promoció Econòmica, Port, Industria i Agricultura de lʼAjuntament dʼArenys de Mar, Josep Manel Nogueras, ho defineix com un nou pla estratègic per a la vila, què necessàriament i de forma transversal implicarà altres dues regidories, com a mínim. Per una part la dʼOcupació, Fires i Comerç, en mans de Quim Mas; i la de Turisme, Comunicació i Esport que dirigeix Jordi Muñiz.

La idea és crear empresa o ajudar a crear-ne a Arenys, amb l’objectiu de generar ocupació, llocs de treball el màxim de qualificats i estables. Per proximitat i les sinergies que es derivaran entre les actuals i futures empreses que pensen venir, tot fa pensar que aquestes, en igualtat de condicions, en un alt percentatge optarien la contractació dʼarenyencs.

Es tracta, doncs, d’una proposta molt ambiciosa, que aviat s’anirà articulant en un projecte marc que es farà realitat, per fases, els propers anys. Algunes bastant aviat i d’altres a mitjà o llarg termini. El Pla dʼActuació Municipal (PAM, 2016-2019) ja contempla algunes d’aquestes fases. Per Nogueras i tota la resta del govern quadripartit, el primer pas és fer la fotografia de la realitat del món empresarial arenyenc molt repartit en quantitat de sectors amb clar predomini dels serveis. Per això, en els dos darrers anys, i per primera vegada, personal de Promoció Econòmica ha fet i fa tot un seguit de visites a diferents empreses. Per saber el seu estat, les seves necessitats i de quina forma lʼAjuntament hi pot col·laborar per optimitzar esforços i resultats. Amb la informació que es recull es crearà una banc valuós de dades que serà una eina fonamental per aquest pla estratègic. Optimitzar esforços respecte de les empreses ja existents i per preparar el terreny per l’arribada de noves.

El moment per endegar aquest pla estratègic és especialment oportú, doncs coincideix amb la sortida de la greu crisi econòmica que hem patit els darrers 8 anys, i ara es nota moviment i inquietud per tenir un bon lloc de sortida.

Metafòricament, el pla vindrà a ser com un gran paraigua que aixoplugui en primer lloc a tres grans sectors claus en l’economia dʼArenys: Comerç, Turisme i Restauració, i Mercats. En segona línia hi penjaran els sectors, primaris i secundaris de producció: Agricultura, Industria i Port. Ens els darrers anys ja s’han fets accions, tant d’iniciativa pública com privada. A tall d’exemple, l’auge de les fires o l’obertura de nous hotels o casa rural i la millora de les pensions, casa rural,… Així com el llançament del Producte dʼArenys (dins la Marca dʼArenys), del qual se n’han derivat visites a horts locals de producte de proximitat; o, a nivell gastronòmic, la recent presentació del plat.

El que té dʼinnovador el pla de crear empresa per generar ocupació és que no es tracta dʼuna suma dʼaccions aïllades, sinó que dibuixa un gran marc (el paraigua) dʼon podran sortir un cúmul dʼaccions coordinades i compatibles, amb visió general.

Per a portar a terme el projecte, Promoció Econòmica i altres regidories hi hauran dʼesmerçar esforços i recursos, tant de personal com econòmics. Per Nogueras, en quan a personal, no en caldrà gaire més, més aviat redistribuir-lo, tot optimitzant les tasques. Alhora que es podria incorporar un tècnic expert, subvencionat per la Diputació. També sʼestà preparant la documentació per acollir-se a una línia de subvenció, de la mateixa Diputació de Barcelona, dotada de 30 milions dʼeuros a repartir per a tota la província, als quals sʼhi sumaria les aportacions dʼempresaris i Ajuntaments, fins arribar a uns 45 milions.

Arenys de Mar té dos polígons industrials: el de Valldegata Draper de promoció pública que encara no està exhaurit però necessita una posada al dia; i el de Valldegata Ponent, de promoció més privada, encara per desenvolupar. Pel regidor Nogueras, cal repensar-lo i adequar-lo a les demandes de les empreses que estiguin interessades. En ambdós casos cal millorar la comunicació telemàtica. Això passa per implementar-hi la banda ampla. Per això lʼAjuntament ja ha contactat amb empreses especialitzades, per escollir el model. Pot ser per cable (fibra òptica), per radiofreqüència, o una híbrida. A nivell logístic i de comunicació física, finalment la execució de la variant de la N-II, des de lʼantiga Muvisa cap a lʼautopista, representarà un gran avenç.

De cara a donar facilitats a les futures empreses que vulguin establir-se a Arenys, lʼAjuntament està creant el nou departament anomenat FUE (Finesta Única Empresarial), on de forma centralitzada i àgil sʼinformarà i es tramitaran els requisits, permisos,… En paral∙lel la Borsa de Treball hi tindrà un paper molt més actiu.

Dʼaltra banda, Promoció Econòmica té en marxa el Consell del Port, activat en el ple de juliol, on hi són representats tots els sectors (pesquer, nàutic, gastronòmic,…). Finament, aquesta nova dinamització del teixit empresarial arenyenc el Viver dʼEmpreses del Xifré hi jugarà un paper clau un cop entri en ple funcionament en els propers mesos.

Back To Top