skip to Main Content
JOSEP MANEL NOGUERAS – Copia

“A Arenys li convenen empreses que creïn feina estable i de qualitat”

Entrevista al regidor de Promoció Econòmica, Josep Manel Nogueras, publicada a L’agenda del mes de setembre de 2017 per Francesc Castell.

Arenys va endarrerit en tenir un pla com el que ara endegueu?
Segur. Mira, les grans empreses tenen recursos per tramitar i suportar la complexitat de tràmits que sʼhan de fer per obrir un negoci i tirar-lo endavant. En canvi, les petites o els autònoms, tenen dificultats i molt sovint necessiten un cop de mà.

Quan parleu dʼempresariat, també el petit botiguer o lʼautònom sʼhi sentirà cridat?
Naturalment. La majoria de negocis de la nostra vila són de petits botiguers i autònoms. Petits empresaris que estan obligats a conèixer i complir les normatives legals i a la vegada estar al dia per a ser competitius. Amb això els podem ajudar.

El Consell de Promoció Econòmica ha estat uns anys inoperant, quin paper hi pot jugar dins aquest nou pla?
És cert, el Consell no sʼhavia reunit des del 2014. Ens vam tornar a reunir fa uns mesos, el passat desembre per tractar del Viver dʼEmpreses. Ara, per desenvolupar aquest servei, el seu paper serà importantíssim, fonamental. De fet, si no existís lʼhauríem de crear. El Consell de Promoció Econòmica, és un  òrgan de consulta i assessorament,
indispensable per a que funcioni el projecte i compleixi la finalitat de donar servei . Ens agradaria que participés el aquest projecte molt activament, fent propostes pels diferents sectors i en tots els àmbits on siguem capaços dʼactuar.

Per què el pla de crear empresa i ocupació és estratègic per Arenys?
Per una raó molt senzilla. El benestar de les persones depèn en gran part del nivell econòmic de la comunitat a la que pertanyen i, en aquest sentit, la qualitat i quantitat de la ocupació són bàsics. La finalitat del nou servei doncs és col∙laborar amb empreses, empresaris i emprenedors, per tal dʼaconseguir que creixin, siguin capaços de competir i dʼaquesta manera es creï més ocupació i de més qualitat.

És un deure dels ajuntaments crear empresa? No és cosa de la iniciativa privada?
No, de cap manera. Un ajuntament no ha de crear, ha de donar serveis de qualitat als ciutadans i això és el que pretenem fer, aquest és el nostre deure. Pretenem donar un servei de qualitat a PIMES i a treballadors autònoms i així ajudarlos a tirar endavant. Col∙laborarem amb el teixit empresarial oferint la informació i formació per a desenvolupar el seu negoci.

Arenys de Mar, és una barreja de moltes coses (capital administrativa, port, comerç,..) Quin és el perfil dʼempresa pensa ens convé més que vingui?
Totes són molt benvingudes. Però, és clar, si em pregunta pel perfil ideal seria, ras i curt, lʼempresa que ofereixi llocs de treball estables i de qualitat, quan més millor i que addicionalment aporti innovació i valor afegit.

Aquest pla com pot activar la Borsa de Treball? A vegades es senten comentaris de poc eficaç, poc més que  tʼapunten en un llistat i mai et criden”.
Tot és millorable. Des de la Borsa Municipal de Treball sʼestà fent una bona feina i oferint bon servei, però està clar que es millorable. Com tot. Pot millorar lʼoferta tant de llocs de treball com de candidats, actuant en dos sentits: millorant el grau de col∙laboració i complicitat amb les empreses i millorant la qualitat de la pròpia borsa mitjançant la formació pràctica dels candidats a les empreses.

Veurem el Polígon Valdegata Ponent en ple rendiment?
La construcció de polígons ha estat com una febrada. Les indústries tenien dʼestar agrupades i fora de les poblacions, si o si. Hi va haver-hi una època que si no tenies polígon industrial no eres res. Ara, això no està tan clar; i el que es pitjor, molts dels polígons es varen construir sense tenir en compte les necessitats que aquest tipus de zones industrials podrien tenir en un futur i alguns estan desfasats. Localment, estem treballant per solucionar la necessitat més important i urgent, disposar de fibra òptica. Pel que fa a Valldegata Ponent, estic segur que, una vegada solucionades  les actuals mancances estructurals i de viabilitat – variant NII- i potser també dʼadequació dels usos, millor dit dʼadaptació a la realitat actual, quan sʼajusti doncs lʼoferta a les necessitats reals, es podrà oferir aquest espai als empresaris locals i de fora. Llavors, es quan podrem veure els dos polígons a ple rendiment.

Quin paper hi farà el futur Viver dʼEmpreses del Xifré i que tant costa que es posi en marxa?
La funció primària és satisfer una demanda dʼallotjament empresarial amb serveis de valor afegit per a les empreses de recent creació. Amb tot, creiem que el Viver encara nʼha de tenir dʼaltres addicionals més importants, com ara serveis dʼassessorament i de formació; augmentar el reconeixement social de la figura dels empresaris, donant valor i prestigi al fet dʼemprendre i de ser empresari/a; arribar a ser una eina de pedagogia social… Per tant, no es limitarà a la consolidació i creixement de les empreses que aculli, sinó que volem fer-ne un centre de referència.

 

Back To Top